La nostra parada

Aquesta era la nostra parada al principi de curs